Poznámka legali

Ředitel publikace: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adresa: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonsko)

Hosting: O2switch v Clermont Ferrand

  1. Prezentace webu. Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku je uživatelům webu koupelnove-studio-plastin.cz sdělena identita různých subjektů zapojených do jeho vytvoření a sledování: Odpovědná osoba za publikaci: kontakt Odpovědná osoba za publikaci může být fyzická nebo právnická osoba. Hosting: o2switch
  2. Obecné podmínky používání webu a nabízených služeb. Používání webu koupelnove-studio-plastin.cz znamená plné a úplné přijetí následujících obecných podmínek používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, proto se uživatelům webu koupelnove-studio-plastin.cz doporučuje, aby je pravidelně kontrolovali.
  3. Duševní vlastnictví a porušení autorských práv. koupelnove-studio-plastin.cz vlastní práva duševního vlastnictví nebo má práva na používání všech prvků dostupných na webu, zejména textů, obrázků, grafiky, loga, ikon, zvuků, softwaru.

Fotografické kredity: 123RF, Canva, Pixabay

Jakékoli reprodukce, reprezentace, úpravy, publikace, přizpůsobení celého nebo části prvků webu, jakýmkoli způsobem nebo postupem, jsou zakázány bez předchozího písemného souhlasu.

Jakékoli neoprávněné použití webu nebo jakéhokoli jeho prvku bude považováno za porušení a bude stíháno podle článků L.335-2 a následujících Zákoníku duševního vlastnictví.

  1. Správa osobních údajů. Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 Trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října 1995.

Během používání webu koupelnove-studio-plastin.cz mohou být shromažďovány: URL odkazů, prostřednictvím kterých má uživatel přístup k webu koupelnove-studio-plastin.cz, poskytovatel připojení uživatele, IP adresa (Internet Protocol) uživatele.

V každém případě web shromažďuje osobní údaje týkající se uživatele pouze pro potřeby některých služeb nabízených na webu koupelnove-studio-plastin.cz. Uživatel tyto informace poskytuje vědomě, zejména když je zadává osobně. Uživatel webu koupelnove-studio-plastin.cz je informován o povinnosti nebo nutnosti tyto informace poskytnout.

Podle článků 38 a následujících zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách má každý uživatel právo na přístup, opravu a vznesení námitky proti osobním údajům, které se ho týkají, prostřednictvím písemné a podepsané žádosti, doplněné kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokumentu, s uvedením adresy, na kterou má být odpověď zaslána.

Žádné osobní údaje uživatele webu koupelnove-studio-plastin.cz nejsou zveřejněny bez jeho souhlasu, vyměněny, přeneseny, postoupeny nebo prodány jakýmkoli způsobem třetím stranám.

Web není registrován u CNIL, protože nesbírá osobní údaje.

Základy dat jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, který implementuje směrnici 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

  1. Hypertextové odkazy a cookies. Web koupelnove-studio-plastin.cz obsahuje určitý počet hypertextových odkazů na jiné weby, ale nemá možnost ověřit obsah takto navštívených webů a proto nepřijímá žádnou odpovědnost za tento obsah.

Navigace na webu koupelnove-studio-plastin.cz může vést k instalaci cookies na počítač uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace týkající se navigace počítače na webu. Tímto způsobem získaná data mají usnadnit následnou navigaci na webu a také umožnit různé měření frekvence.

Odmítnutí instalace cookies může znemožnit přístup k některým službám. Uživatel však může nakonfigurovat svůj počítač následovně, aby odmítl instalaci cookies:

V Internet Exploreru: karta Nástroje (ikona ozubeného kola vpravo nahoře) / Možnosti internetu. Klikněte na Soukromí a zvolte Blokovat všechny cookies. Potvrďte na OK.

Ve Firefoxu: nahoře v okně prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox, poté přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Soukromí. Nastavte Pravidla uchovávání na: používat vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte výběr pro deaktivaci cookies.

V Safari: klikněte vpravo nahoře v prohlížeči na ikonu nabídky (ozubené kolo). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na Nastavení obsahu. V části „Cookies“ můžete blokovat cookies.

V Chrome: klikněte vpravo nahoře v prohlížeči na ikonu nabídky (tři vodorovné čáry). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na preference. Na kartě „Soukromí“ můžete blokovat cookies.

  1. Amazon partnerské odkazy Tento web uznává, že se účastní programu „Partner“ společnosti Amazon, což je program navržený k tomu, aby webům umožnil získat odměnu prostřednictvím vytváření odkazů na oficiální web Amazon.fr. Návštěvník má vždy možnost nezávisle hledat produkty na Amazon.fr, pokud nechce používat odkazy nabízené webem koupelnove-studio-plastin.cz.
  2. Platné právo a jurisdikce. Jakýkoli spor týkající se používání webu koupelnove-studio-plastin.cz podléhá francouzskému právu. Výlučně příslušné jsou soudy v Lyonu.
  3. Hlavní dotčené zákony. Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, ve znění zejména zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o informatice, souborech a svobodách.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

  1. Slovníček. Uživatel: Internetový uživatel, který se připojuje a používá výše uvedený web.

Osobní informace: „informace, které umožňují, jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, identifikaci fyzických osob, na které se vztahují“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

„`